??‍? Barcha talim vakillari uchun
? KREDIT-MODUL TIZIMI BO’YICHA ENG ASOSIY TUSHUNCHALAR
✅ Kredit nima ?
✅ Talaba nima qilsa (yoki qilmasa) fanni o’zlashtira oladi (fanni «yopadi»)?
✅ Talaba fan bo’yicha Yakuniy nazoratga kirishi va undan o’tish balini to’plashi uchun nima qilishi kerak?
✅ O’zi o’tish bali nima?
✅ Talaba qancha vaqt darsga kelmasa fandan chetlashtiriladi?
✅ Talaba uchun malakaviy amaliyotning ahamiyati.
✅ GPA bali nima va u kusdan-kursga o’tish uchun ta’sir qiladimi?
✅ Kursdan-kursga qolishga nimalar sabab bo’lishi mumkin?
✅ Fanlar uchun fan narxi bormi?
✅ O’zlashtira olmagan («Yiqilgan») talabalar fanlarni qayta o’zlashtirishlari uchun qancha pul to’lashadi?

♻️kabi eng asosiy savollarga javobni videoda olishingiz mumkin.
?videoni ko’rish