O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 16-yanvardagi ““Davlat boji to‘g‘risida”gi o‘zbekiston respublikasi qonuniga ma’muriy sudlarga murojaat qilishda fuqarolar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi O‘RQ-897-son

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi O’zbekiston Respublikasining 2024-yIl 19-yanvardagi» O’zhekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual kodekslariga hamda O’zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarligi to’g’risidagi kodeksiga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish haqida» O’RQ-899-son Qonuni hamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1 8 -yanvardagi «Qishloq xo’j aligiga mo’ lj allan gan y er uchastkal arim ijar aga beri sh tartibini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida»

O’zbekiston Respublikasi qonuni