SUHBAT JARAYONIDA BERILADIGAN SAVOLLAR TO‘PLAMI
Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

 1. 1. O‘zbekiston Respublikasining kimyo sanoatini rivojlantirish to‘g‘risida qanday qonunlarni bilasiz?
 2. Kimyo sanoati sohasidagi qanday so‘nggi yangiliklarni bilasiz?
 3. Kimyo sanoati degan iborani qanday tushunasiz?
 4. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan kimyo sanoati siyosati.
 5. O‘zbekistonda kimyo sanoati sohasining hozirgi ahvoli va uning rivojlanish istiqbollari.
 6. O‘zbekiston xukumatining kimyo sanoati tarmog‘ini rivojlantirish borasidagi amalga oshirayotgan chora-tadbirlari.
 7. Kimyo sanoati sohasi to‘g‘risidagi 2018-yil 25-oktabrdagi PQ-3983-son tushuntiring.
 8. Kimyo sanoati sohasini ekologiyaga tasirini tushuntiring.
 9. Kimyoviy texnologiyalar va nanotexnologiyalar deganda nimani tushunasiz?
 10. Qanday kimyo sanoati sohasi turlarini bilasiz?
 11. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishda kimyo sanoati sohasining o‘rnini tushuntiring.
 12. Kasb-hunar maktablari va texnikumlarni bitiruvchilarga qanday imkoniyatlar yaratilgan?
 13. O‘zbekistonda kimyo sanoati sohasining eng yirik turlari haqida nima bilasiz?
 14. Texnika xavfsizligi qoidalari deganda nimani tushunasiz?
 15. Kimyo sanoati sohasidagi korxonalarining kelgusidagi faoliyatini qanday tasavvur etasiz?

 

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivatsiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

 1. Kimyo sanoatining jamiyat hayotidagi o‘rni.
 2. Kimyoviy korxonalar nima uchun zarur?
 3. Muvaffaqiyatga qanday erishiladi?
 4. O‘zbekistonda qaysi kimyoviy ishlab chiqarish korxonalari faoliyat olib bormoqda?
 5. Texnologiya nima?
 6. Mashxur kimyoviy olimlardan kimlarni taniysiz?
 7. Korxonalarning qanday turlarini bilasiz?
 8. Ishlab chiqarish nima?
 9. Tasavvuringizdagi kimyo sanoati qanday?
 10. Nanotexnologiyalarning rivojlanishi uchun nima qilish kerak?
 11. Navoiy viloyatidagi kimyo sanoati soxasidagi korxonalar faoliyati.
 12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da qaysi tarmoqlar rivojlanmoqda?
 13. Kimyo sanoati sohasiga oid so‘nggi o‘zgarishlar
 14. Respublikaning jaxon kimyo sanoatigida tutgan o‘rni.
 15. Mamlakatimizda yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

 Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanladingiz?

 1. Muhandislik kasbi insonga qanday mas’uliyat yuklaydi?
 2. Muhandislik qanday fazilatlarga ega bo‘lishi lozim?
 3. Muhandisga sport bilan shug‘ullanishi kerakmi?
 4. Muhandis bo‘lish uchun qaysi bilimlar zarur deb hisoblaysiz?
 5. Qaysi fanlarni qiziqish bilan o‘rgandingiz?
 6. Tanlagan yo‘nalishingizdagi qaysi mashxur firmalarni bilasiz?
 7. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
 8. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
 9. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
 10. Insonga iqtisodiy mustaqillik zarurmi, nima uchun?
 11. Inson iqtisodiy mustaqillikka qanday erishadi?
 12. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
 13. Oxirgi o‘qigan kitobingizni sharhlab bering.
 14. Kelgusidagi rejalaringiz.

 

Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

 1. Sulfat kislota ishlab chiqarishdagi oraliq mahsulotlar xossalari
 2. Nitrat kislotasini fizik-kimyoviy xususiyatlari va qoʻllanilishi.
 3. Xomashyolar Oltingugurt kolchedanlarining tarkibi va turlari
 4. Karbamidni olish usullari.
 5. Oltingugurtli xomashyolarni kuydirishning fizik-kimyoviy asoslari                            
 6. Havodan inert gazlami ajratib olish
 7. Metanol ishlab chiqarish usullari
 8. Ammiakli suv ishlab chiqarish
 9. Atmosfera havosi chang va boshqa mexanik aralashmalardan qanday tozalanadi? 
 10. Uglerod dioksidi va suv bugʻidan atmosfera havosi nima uchun tozalanadi?
 11. Oltingugurtli xomashyoni saqlash va uni yoqishga tayyorlash.
 12.  Amminkni yuqori bosimda ishlab chiqarish.
 13. Kolchedanni qaynar qatlamda yoqish o‘chog‘i texnologik hisoblari
 14. Sulfat kislota ishlab chiqarish kontakt bo‘limining issiqlik almashish apparatlari.
 15. Vodorodni olish usullari