Davlat statistika qo‘mitasi uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma’lumotlariga asosan 2022-yilning yanvar-noyabr holatiga ko‘ra 16 yoshgacha bolalari mavjud bo‘lgan uy xo‘jaliklari 74,7 %ni tashkil etdi.
Shundan:
— bir bolalilar 22,8 %;
— ikki bolalilar 26,2 %;
— uch bolalilar 18,1 %;
— to‘rt va undan ko‘p bolalilar 7,6 %.
 Kuzatuv natijalariga ko‘ra, 25,3 % uy xo‘jaliklarida 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar mavjud emas.